Báo Giá Website | Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp

Báo Giá Website

MÔ TẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG WEBSITE

I.  Module:

 1. Quản lý các thông tin chung
 2. Quản lý các trang tĩnh
 3. Quản lý Banners
 4. Quản lý thông tin Giới thiệu
 5. Quản lý Tin tức
 6. Quản lý thông tin Đối tác
 7. Quản lý thông tin Đầu tư
 8. Quản lý thông tin Sản phẩm
 9.  Quản lý thông tin Dự án
 10. Quản lý thông tin Sàn giao dịch
 11. Quản lý thông tin Tuyển dụng
 12. Quản lý danh sách người nhận bản tin
 13. Quản lý Liên kết Website
 14. Quản lý Ngôn ngữ
 15. Quản lý thông tin Micro site
 16. Chức năng chia sẻ thông tin

II.  Mô tả chức năng hệ thống

1.   Module Quản lý các thông tin chung:

Chức năng cho phép nhà quản trị quản lý các thông tin chung nhất cho website, bao gồm các thông tin sau:

 • Logo
 • Tiêu đề site
 • Banner top
 • Thông tin liên hệ
 • Các từ khóa meta
 • Email của nhà quản trị

2.   Module Quản lý các trang tĩnh:

Chức năng cho phép nhà quản trị thay đổi nội dung của một số các trang tĩnh trên hệ thống

3.   Module Quản lý Banners:

Chức năng giúp nhà quản trị quản lý các banner trên website tương ứng với từng danh mục cần hiển thị.

4.   Module Quản lý Giới thiệu:

Chức năng để giúp nhà quản trị quản lý các bài viết giới thiệu chung về công ty.

5.   Module Quản lý Tin tức:

Module này để giúp người quản trị cập nhật các tin tức lên website của mình. Các tin bài được phân loại theo danh mục để người quản trị dễ dàng quản lý tin trên website.

Khi xem chi tiết một tin bài, sẽ có các tin bài liên quan được liệt kê ra để người truy cập website có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin mà họ quan tâm

6.   Module Quản lý thông tin Đối tác:

Chức năng giúp nhà quản trị quản lý thông tin giới thiệu các đối tác đang làm việc với công ty. Thông tin được hiển thị dưới dạng các bài viết giới thiệu về đối tác đó.

7.   Module Quản lý thông tin Đầu tư:

Chức năng giúp nhà quản trị quản lý thông tin về các cơ hội đầu tư cho những người có mối quan tâm đến các dự án hay dịch vụ mà công ty đang triển khai

8.   Module Quản lý Sản phẩm:

Chức năng này để nhà quản trị quản lý các bài viết giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Các bài viết được chia thành nhiều danh mục. Mỗi danh mục tương ứng với một dòng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Mỗi dòng sản phẩm dịch vụ sẽ có nhiều bài viết giới thiệu. Khi xem chi tiết một bài viết sẽ có danh sách các bài viết liên quan để tạo ra sự liên kết thông tin, giúp người truy cập website có thể dễ dàng tìm được thông tin có ích cho mình.

9.   Module Quản lý Dự án:

Chức năng giúp nhà quản trị quản lý thông tin về các dự án đang triển khai tại công ty. Thông tin được hiển thị dưới dạng các bài viết giới thiệu chung về dự án đang triển khai và thông tin liên lạc để người truy cập website có thể dễ dàng liên lạc với những dự án mà họ quan tâm

10.  Module Quản lý Sàn giao dịch:

Chức năng này giúp cho nhà quản trị quản lý thông tin giao dịch hiện có của công ty. Các thông tin giao dịch được phân chia theo từng danh mục được quy định từ trước.

Mỗi tin giao dịch trong từng danh mục được thể hiện dưới dạng các bài viết giới thiệu thông tin chi tiết của giao dịch và thông tin liên hệ trực tiếp để người truy cập website có thể sử dụng một cách dễ dàng.

11.  Module Quản lý thông tin Tuyển dụng:

Chức năng giúp nhà quản trị thêm mới, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin tuyển dụng của công ty một cách dễ dàng sao cho phù hợp với từng giai đoạn tuyển dụng của công ty.

12. Module Quản lý Newsletter:

Chức năng này giúp nhà quản trị quản lý danh sách những người đăng ký nhận các bản tin từ website của công ty

13. Module Quản lý Liên kết website:

Chức năng giúp nhà quản trị quản lý các liên kết website hữu ích và phù hợp với nội dung cũng như mong muốn của công ty để chia sẻ thông tin với người truy cập website

14.  Module chia sẻ thông tin:

Chức năng cho phép người dùng chia sẻ thông tin với bạn bè, người thân hoặc lưu giữ lại để xem tiếp vào lần truy cập tiếp theo.

Để sử dụng chức năng chia sẻ người dùng phải mở thông tin chi tiết của một bài viết bất kỳ.

Hệ thống cho phép chia sẻ qua các kênh:

 • Gửi email cho bạn bè
 • Chia sẻ qua facebook
 • Chia sẻ qua google plus

15.  Module quản lý ngôn ngữ:

Hệ thống xây dựng với hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhà quản trị có thể tùy chỉnh nội dung bài viết cũng như các tiêu đề có trên website.

16. Module quản lý micro site:

Chức năng giúp nhà quản trị quản lý thông tin về các micro site của từng dự án hoặc các micro site muốn giới thiệu đến người truy cập website.

III.  Tiến độ và báo giá

TT

Module Báo giá

Thời gian

1

Thông tin chung 500.000 1 ngày

2

Các trang tĩnh 500.000 1 ngày

3

Banners 1.000.000 2 ngày

4

Giới thiệu 500.000 1 ngày

5

Tin tức 1.000.000 2 ngày

6

Đối tác 500.000 1 ngày

7

Đầu tư 500.000 1 ngày

8

Sản phẩm 1.000.000 2 ngày

9

Dự án 500.000 1 ngày

10

Sàn giao dịch 2.000.000 3 ngày

11

Tuyển dụng 1.000.000 2 ngày

12

News letter 500.000 1 ngày

13

Weblink 500.000 1 ngày

14

Ngôn ngữ 2.000.000 3 ngày

15

Micro site 1.000.000 2 ngày

16

Chia sẻ thông tin 500.000 1 ngày

17

Thiết kế website 3.000.000 5 ngày
  Tổng cộng 16.500.000 30 ngày làm việc

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu cho nhu cầu thiết kế website của bạn.