Phần Mềm Chấm Công

Phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công giúp cho việc quản lý vào ra, giờ giấc làm việc, chấm công cho nhân viên trở nên đơn giản hơn. Phần mềm có thể xử lý các hình thức chấm công khác nhau: chấm công bằng máy chấm công, chấm công thủ công, import từ file Excel…Với phần mềm chấm công của TiT cho phép doanh nghiệp linh hoạt trong việc phân ca, phân lịch làm việc với các tính năng nổi bật như: thiết lập ca thay đổi tự động, ca gãy…Đặc biệt phân hệ chấm công liên kết trực tiếp với phân hệ tính lương phục vụ cho việc lập bảng lương chi tiết. Phần mềm chấm công của TiT cho phép kết nối với nhiều loại máy chấm công. Từ phần mềm chấm công có thể tự động tính được lương của từng nhân viên. Phân hệ chấm công cho phép giao tiếp dữ liệu với các phân hệ khác như: nhân sự, lương, bảo hiểm…

Đăng ký dùng thử

Chức năng của phần mềm chấm công

Quản lý chấm công

chấm công

 • Kết nối với máy chấm công (vân tay, thẻ từ,…) để nhận dữ liệu chấm công hàng ngày giúp cán bộ nhân sự giảm được thời gian và công sức chấm công cho từng nhân viên.
 • Thiết lập lịch làm việc, ca làm việc , danh mục ngày nghỉ Lễ, nghỉ phép.
 • Lập bảng chấm công chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận. Chấm công chi tiết đến từng nhân viên theo ngày, ca làm việc.
 • Linh hoạt trong việc sửa công có lý do chính đáng như đi công tác, gặp khách hàng … Lưu vết khi có sự thay đổi dữ liệu.
 • Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm, số giờ làm ngoài giờ,…để lập bảng chấm công tổng hợp.
 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp từ nhiều bảng chấm công chi tiết.
 • Cho phép nhập bảng chấm công chi tiết, bảng chấm công tổng hợp từ Excel vào phần mềm.
 • Tổng hợp số lần hoặc tổng thời gian nhân viên đi làm muộn, về sớm để áp dụng kỷ luật theo quy định của từng doanh nghiệp.
 • Đáp ứng tốt việc chấm công cho các doanh nghiệp có nhiều ca làm việc.

Quản lý tiền lương

3

 • Danh sách bảng lương của từng tháng
 • Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ
 • Tự động tính lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công thời gian
 • Tự động tính các khoản phạt đi muộn, về sớm,…theo quy định của công ty
 • Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế
 • Lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để chuyển trả lương cho nhân viên
 • Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ đến từng nhân viên
 • Theo dõi, xác nhận việc điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 • Tự động gửi phiếu lương cho từng nhân viên

 Tổng quan về phần mềm quản lý chấm công

Phần mềm quản lý chấm công của TiT giúp cho các nhà quản lý tổ chức, doanh nghiệp quản lý được nhân viên của mình, theo dõi giờ giấc làm việc, chấm công cho nhân viên một cách dễ dàng. Phần mềm có thể tích hợp với máy chấm công, đồng bộ dữ liệu và lập thành bảng báo cáo chấm công. Hệ thống phần mềm có thể kết xuất ra nhiều loại báo cáo khác nhau phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Phần mềm chấm công liên kết trực tiếp với phân hệ tính lương giúp nhà quản lý có thể quản lý được tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội… và lập được bảng lương chi tiết của từng nhân viên.