Phần Mềm Quản Lý Dự án

Phần mềm quản lý dự án

Phần mềm quản lý dự án của TíT là một giải pháp hàng đầu giúp bạn quản lý thông tin dự án một cách hiệu quả. Phần mềm của chúng tôi là công cụ trợ giúp hữu hiệu cho các nhà đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án và các tổ chức tư vấn quản lý dự án. Phần mềm sẽ giúp người dùng có thể lưu trữ thông kể lại toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch và thực tế thực hiện về tiến độ gói thầu, các chi phí, hợp đồng theo thời gian.Chỉ cần nhập mẫu bảng biểu lần đầu và các thông tin đầu vào, hệ thống sẽ giúp người dùng xuất ra những bảng biểu, văn bản, hợp đồng,tờ trình … một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó phần mềm có khả năng tùy biến cao, không theo khuôn mẫu nhất định, xây dựng dựa trên quy trình làm việc của khách hàng, nên khi đưa vào ứng dụng sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của doanh nghiệp, hơn thế có thể giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đăng kí dùng thử

Drawing1Lợi ích của việc sử dụng phần mềm

 • Sử dụng phần mềm quản lý dự án TiT giúp người dùng có thể quản lý tổng thể dự án từ khi lập chủ trương quyết toán tới khi nghiệm thu, thậm chí là cả thông tin sau khi kết thúc dự án, các bước thực hiện đều được cập nhật và lưu lại trên hệ thống, rất thuận tiện cho nhà quản lý có thể theo dõi các quá trình của dự án để đưa ra chỉ đạo kịp thời, hay khi cần thông tin dự án có thể dễ dàng tìm kiếm lại
 • Thêm một điều nữa, đây là hệ thống làm việc tập trung nên tất cả chủ doanh nghiệp và nhân viên đầu tư đều làm việc trên hệ thống, điều này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật tình hình làm việc kịp thời, đồng thời cũng có thể theo dõi được tiến độ dự án tới đâu, nhân viên nào quản ý để đốc thúc, hay ra quyết định nhanh chóng ngay trên phần mềm
 • Từ những điều trên có thể thấy phần mềm giúp doanh nghiệp cắt giảm được những công tác thừa trong quy trình làm việc, thời gian và chi phí cho việc quản lý, từ đó có thể quản lý hiệu quả tránh thất thoát và tăng năng suất làm việc cho toàn doanh nghiệp
 • Hỗ trợ cho những người có chuyên môn, trách nhiệm dễ dàng cập nhật một cách có hệ thống, tra cứu, trao đổi những thông tin và báo cáo với lãnh đạo xử lý những vướng mắc để thực hiện đúng quy định về thủ tục trong đầu tư xây dựng (nội dung, thời gian, thẩm quyền…), tất cả điều này đều có thể làm trực tiếp trên phần mềm một cách tiện lợi, nhanh chóng và kịp thời
 • Bên cạnh đó hệ thống phân quyền xem và sửa dữ liệu của phần mềm giúp cho nhà lãnh đạo vẫn làm việc ăn khớp với nhân viên nhưng có thể đảm bảo việc bảo mật các thông tin quan trọng nội bộ

Các tính năng nổi bật của phần mềm

Quản lý thông tin dự án

 • Quản lý chi tiết thông tin dự án: thời gian dự toán, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện, lĩnh vực đầu tư , địa điểm, quy mô của dự án,…
 • Quản lý chi tiết các hạng mục con của dự án
 • Thông tin về các đối tác và các liên hệ liên quan
 • Cho phép thêm người liên quan thực hiện dự án
 • Có tích hợp SMS, Email,… các thành viên dự án để thông tin khi cần
 • Tìm kiếm và tra cứu các thông tin: tỷ lệ giải ngân, % hoàn thành dự án,… một cách dễ dàng

Quản lý dự toán đầu tư

 • Quản lý các nguồn vốn của dự án
 • Kế hoạch sử dụng vốn
 • Các quyết định đầu tư của dự án
 • Phê duyệt về thiết kế của dự án
 • Quản lý dự toán về chi phí

Lập kế hoạch công việc và quản lý

 • Phần mềm có thể phân cấp giúp người dùng lập kế hoạch công việc một cách chi tiết
 • Dễ dàng tạo lập công việc và phân chia công việc
 • Người được giao có thể ghi chú về công việc trên phần mềm vào báo cáo tình hình hay nhận chỉ thị cấp trên ngay trên hạng mục công việc đó qua hệ thống tin nhắn ở phía dưới
 • Có thể đặt các mức trạng thái công việc: hoàn thành, chưa hoàn thành, hay đang hoàn thiện,…
 • Có thể tùy chỉnh nhắc nhở công việc hay thông báo cảnh báo trên trang chủ phần mềm hoặc qua Sms, Email,….
 • Quản lý về tài chính cũng như nguồn lực của dự án
 • Thiết lập và quản lý chi tiết các nguồn tài chính liên quan đến dự án, các nguồn thu chi đầy đủ đều được ghi lại giúp người dùng dễ dàng quản lý
 • Bố trí quản lý và phân bổ nhân viên

Quản lý và theo dõi doanh thu, chi phí của dự án

 • Theo dõi tiến trình và quản lý rủi ro của dự án
 • Kiểm soát tiến độ hoàn thành công việc công việc chi tiết nhất, thậm chí là tiến độ hoàn thành theo ngày
 • Theo dõi những ghi chú quan trọng trong công việc
 • Bằng việc thường xuyên theo dõi giúp nhà quản lý có thể cập nhật và đánh giá sự rủi ro cũng như cơ hội khi triển khai dự án

Quản lý về tư liệu của dự án

 • Các tài liệu liên quan đến dự án hay hạng mục có thể upload và đính kèm trong mỗi hạng mục
 • Số lượng và dung lượng, các dạng tài liệu không giới hạn
 • Các tài liệu có liên quan đến dự án có thể lưu trữ một cách hệ thống dễ dàng tìm kiếm
 • Nhà quản lý có thể phân quyền cho người có thể xem hoặc không xem tài liệu để đảm bảo tính bảo mật

Thống kê và báo cáo

 • Phần mềm cung cấp đa dạng các loại bảng biểu, biểu đồ, phân tích ,… giúp nhà quản lý dễ dàng lập các báo cáo để phân tích và thống kê dự án chi tiết
 • Người dùng chỉ cần nhập dữ liệu vào hệ thống sẽ tự động xuất ra các văn bản, hợp đồng, hay biểu mẫu,…
 • Hệ thống cũng tích hợp khả năng xuất dữ liệu ra file excel

Tổng quan về phần mềm

Phần mềm quản lý dự án của TiT là giải pháp phần mềm toàn diện nhằm đáp ứng mọi nhu cầu quản lý dự án của doanh nghiệp. Với phần mềm này của chúng tôi, nhà quản lý có thể lưu trữ đồng bộ và hệ thống mọi thứ liên quan đến dự án để có thể quản lý, theo dõi và tìm lại khi cần. Với việc toàn bộ nhân viên làm việc chung trên toàn hệ thống phần mềm này sẽ giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, quản lý, chỉ đạo và đốc thúc công việc cũng như xử lý kịp thời các sự cố, giúp giảm chi phí và thời gian cho công việc. Ngoài ra, phần mềm ban đầu là một phần mềm trắng có khả năng tùy biến cao không theo bất cứ khuôn mẫu nào – điều mà các phần mềm khác chưa làm được, chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm dựa trên quy trình cũng như yêu cầu của người dùng nên nó phù hợp với tất cả mọi doanh nghiệp.