Phần Mềm Quản Lý Phòng Vé

Phần mềm quản lý phòng vé

Phần mềm quản lý phòng vé của TiT hỗ trợ toàn diện hoạt động kinh doanh theo một quy trình từ khâu đặt vé, quản lý thông tin chuyến bay, quản lý thông tin hãng hàng không, quản lý thông tin khách hàng, giá bán vé, theo dõi tiền mặt, công nợ khách hàng, công nợ với nhà cung cấp và doanh số bán hàng từng nhân viên.

Lợi ích của phần mềm quản lý phòng vé

 • Thông tin khách hàng được quản lý tập trung, giúp dễ dàng tìm kiếm và phân loại.
 • Quản lý khách hàng, đường bay, nhân viên, marketing…
 • Dễ dàng trao đổi và hỗ trợ xử lý công việc giữa các nhân viên và bộ phận
 • Hệ thống báo cáo thời gian thực
 • Dễ dàng tùy chỉnh phần mềm khi quy trình thay đổi

 Đăng ký dùng thử

Chức năng phần mềm quản lý phòng vé

phong ve

Quản lý thông tin chung

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin hãng hàng không
 • Quản lý thông tin chuyến bay
 • Quản lý thông tin nhân viên

Quản lý thông tin chuyến bay

 • Quản lý hãng hàng không
 • Quản lý chuyến bay
 • Quản lý ngày, giờ, điểm đi, điểm đến…

Quản lý đặt, xuất vé

 • Xuất phiếu đặt vé theo hãng hàng không
 • Thông tin chuyến bay: hãng hàng không, chuyến bay, điểm đi, điểm đến…
 • Thông tin về giá: giá bán, giá gốc, hoa hồng, VAT…
 • Quản lý danh sách vé máy bay theo tình trạng vé: giữ chỗ, xác nhận, hủy vé, xuất vé
 • Tìm kiếm thông tin vé theo các tiêu chí: thông tin khách hàng, thông tin chuyến bay, tình trạng vé…

Quản lý khách hàng

 • Quản lý danh sách khách hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Tìm kiếm thông tin khách hàng theo nhiều tiêu chí
 • Quản lý thông tin vé khách hàng đặt

Quản lý nhân sự

 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Tìm kiếm nhân viên theo các tiêu chí: tên, ca trực, ngày trực…
 • Theo dõi số lượng book vé, doanh thu, lợi nhuận theo từng nhân viên, theo hãng hàng không…để tính lương, thưởng cho nhân viên.
 • Quản lý nhân viên của từng đại lý và của cả công ty

Quản lý thu chi và công nợ

 • Quản lý phiếu thu, phiếu chi của các giao dịch thu tiền vé, thu chi công nợ và các thu chi khác.
 • Quản lý công nợ khách hàng, chi tiết khách hàng còn nợ
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp: chi tiết giao dịch với nhà cung cấp dễ dàng kiểm soát phát hiện sai lệch kịp thời
 • Quản lý doanh thu chi tiết của toàn bộ công ty
 • Quản lý chi tiết thu chi tiền mặt
 • Tài khoản ngân hàng: chi tiết giao dịch thu chi của từng tài khoản ngân hàng

Tổng quan phần mềm quản lý phòng vé

Phần mềm quản lý phòng vé giúp các nhà quản lý nắm được quá trình hoạt động của công ty một cách dễ dàng, phần mềm có các tính năng hỗ trợ giúp quản lý, phân quyền dữ liệu, và báo cáo theo từng danh mục giúp kiểm soát được số lượng book vé, doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Phần mềm quản lý phòng vé của TiT có thể tùy biến dễ dàng, đáp ứng được những yêu cầu chuyên biệt của từng doanh nghiệp. Với khả năng tùy biến cao, phần mềm dễ dàng cho việc nâng cấp và mở rộng các tính năng về sau khi doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô hay thay đổi quy trình hoạt động kinh doanh.