Phần Mềm Quản Lý Tiền Lương

Phần mềm quản lý tiền lương

Phần mềm quản lý tiền lương của TiT giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình tính lương, giảm thiểu được thời gian tính lương, phụ cấp, thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng. Module tính lương phù hợp với nhiều mô hình với các đặc thù khác nhau: tính lương khối văn phòng, khối sản xuất, áp dụng doanh thu, khoán sản phẩm…Module tính lương liên kết chặt chẽ với các Module Nhân viên, Chấm công làm cho việc tổng hợp các tham số chính xác một cách tuyệt đối. Ngoài ra việc tự động thông báo phiếu lương qua Email, SMS giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trở lên chuyên nghiệp hơn.

Với quản lý tiền lương, phần mềm có khả năng tích hợp với máy chấm công, phần mềm sẽ cập nhật dữ liệu ở máy chấm công hàng ngày và lưu thông tin trên hệ thống phần mềm. Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm để lập bảng chấm công tổng hợp.

Đăng ký dùng thử

Tổng quan chức năng phần mềm tính lương

Quản lý tiền lương

3

 • Danh sách bảng lương của từng tháng
 • Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ
 • Tự động tính lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công thời gian
 • Tự động tính các khoản phạt đi muộn, về sớm,…theo quy định của công ty
 • Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế
 • Lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để chuyển trả lương cho nhân viên
 • Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ đến từng nhân viên
 • Theo dõi, xác nhận việc điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm khi có phát sinh
 • Tự động gửi phiếu lương cho từng nhân viên.

Quản lý chấm công

chấm công

 • Xử lý bảng chấm công tự động, linh hoạt về ca làm, ngày nghỉ, ngày lễ, tăng ca, nghỉ bù…
 • Kêt nối trực tiếp với máy chấm công, dữ liệu sẽ chuyển từ máy chấm công sang phần mềm giúp cán bộ nhân sự giảm được thời gian và công sức chấm công cho từng nhân viên.
 • Lập bảng chấm công chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận. Chấm công chi tiết đến từng nhân viên theo ngày, ca làm việc.
 •  Tổng hợp số ngày công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm, số giờ làm ngoài giờ…để lập bảng chấm công tổng hợp.
 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp từ nhiều bảng chấm công chi tiết.
 • Tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu chấm công và nhiều tính năng khác.

 Quản lý chính sách – bảo hiểm

2Quản lý chính sách – bảo hiểm giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ lập các báo cáo thu hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm đến khâu giải quyết các thủ tục thanh toán bảo hiểm chế độ cho nhân viên. Module quản lý chính xách bảo hiểm liên kết trực tiếp với Module Nhân Sự, Module Lương tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh , một bức tranh chi tiết về tình hình bảo hiểm tại doanh nghiệp.

 • Thiết lập định mức đóng bảo hiểm theo vùng, theo cá nhân, cho phép thay đổi linh hoạt các mức đóng theo sự điều chỉnh của nhà nước
 • Quản lý việc khai báo hồ sơ bảo hiểm
 • Quản lý thông tin về sổ BHXH của nhân viên: số sổ BHXH, thời gian bắt đầu tham gia, mức lương đóng bảo hiểm, tỷ lệ đóng…
 • Quản lý thông tin về số thẻ BHYT của nhân viên: số thẻ BHYT, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh…
 • Theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của nhân viên tại đơn vị
 • Theo dõi tăng giảm bảo hiểm hàng tháng
 • Hỗ trợ các báo cáo theo mẫu của nhà nước để làm việc với cơ quản bảo hiểm

Tổng quan về phần mềm tính lương

Phần mềm tính lương của TiT giúp doanh nghiệp tính lương nhanh chóng, chính xác, công bằng, góp phần tạo niềm tin cho người lao động. Việc sử dụng phần mềm tính lương nhằm trợ giúp các nhà quản lý có được một hệ thống để quản lý và tính lương một cách chuyên nghiệp, mang lại những lợi ích và hiệu quả to lớn cho sự phát triển của một doanh nghiệp.