Phần Mềm Quản Lý Tuyển Dụng

Phần mềm quản lý tuyển dụng

Đối với các doanh nghiệp công tác tuyển dụng cũng như sự lựa chọn yếu tố đầu vào cần phải liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng. Vấn đề mà các doanh nghiệp luôn gặp phải đó là liên tục tổ chức các đợt tuyển dụng cho nhiều vị trí với nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau, luôn phải đối mặt với rất nhiều hồ sơ nên rất khó khăn trong khâu sàng lọc, rà soát và quản lý hồ sơ. Bên cạnh đó yêu cầu đặt ra là công tác tuyển dụng phải đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định tuyển dụng, từ tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển, phỏng vấn, lập danh sách trúng tuyển, gửi thông báo đến ứng viên.

Đăng ký dùng thử

Quản lý tuyển dụng

1

 • Nhu cầu tuyển dụng
 • Phê duyệt tuyển dụng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Đăng tin tuyển dụng
 • Tiếp nhận lọc hồ sơ
 • Lập kế hoạch thông báo tổ chức thi tuyển
 • Loại hồ sơ
 • Chấm thi và phỏng vấn
 • Thông báo thử việc
 • Quyết định hợp đồng thử việc
 • Báo cáo thử việc
 • Quyết định hợp đồng chính thức
 • Lưu hồ sơ và kết thúc

 

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, phòng nhân sự sẽ lên kế hoạch tuyển dụng và chuyển sang phòng marketing để đăng tin tuyển dụng. Khi nhận hồ sơ đăng ký của các ứng viên ở trên mạng, dữ liệu sẽ được tự động truy xuất từ website tuyển dụng và  lưu thông tin hồ sơ đã đăng ký vào trong phần mềm và chuyển đến phụ trách của phòng nhân sự. Sau khi tiếp nhận và lọc những hồ sơ hồ sơ không đạt yêu cầu, phòng nhân sự sẽ chuyển hồ sơ của ứng viên cho người phụ trách phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, những ứng viên được tuyển sẽ được cập nhập trên hệ thống và chuyển thông tin hồ sơ vào danh sách nhân viên trên phần mềm cùng với các hợp đồng ứng với từng ứng viên đó.Tất cả các quy trình đều được thực hiện trên cùng một hệ thống, sẽ giảm thiểu được tối đa thời gian cũng như có được sự chính xác khi chuyển giao hồ sơ giữa các phòng ban.

Tổng quan phần mềm quản lý tuyển dụng

Phần mềm quản lý tuyển dụng của TiT là giải pháp hiệu quả cho quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm linh hoạt đáp ứng được mọi yêu cầu của nhà quản lý. Phần mềm dễ dàng tùy chỉnh theo đúng yêu cầu cầu doanh nghiệp mà không làm thay đối quy trình sẵn có của doanh nghiệp. Phần mềm giúp nhà quản lý quản lý được toàn bộ quy trình tuyển dụng của công ty, từ khâu nhận yêu cầu cho đến khi kết thúc và có kết quả tuyển dụng.