Phần Mềm CRM

Phần mềm CRM

phần mềm CRMPhần mềm CRM của TIT được thiết kế với mục đích cung cấp cho khách hàng một công cụ thuận tiện trong công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng. Với phần mềm CRM dữ liệu về khách hàng hàng của toàn doanh nghiệp được lưu trữ tập trung thuận tiện cho viêc tra cứu và quản lý, tất cả các yêu cầu của khách hàng sẽ được xử lý một cách chuyên nghiệp. Demo phần mềm CRM .

 

 

1.     Chức năng quản lý thông tin khách hàng của phần mềm CRM

 • Quản lý lưu trữ thông tin khách hàng.
 • Sắp xếp tìm kiếm khách hàng.
 • Phân loại khách hàng.
 • Phân quyền quản lý từng khách hàng đối với từng nhân viên.
 • Quản lý file dữ liệu của từng khách hàng.

2.    Chức năng quản lý thông tin sản phẩm của phần mềm CRM

 • Quản lý lưu trữ thông tin sản phẩm.
 • Sắp xếp tìm kiếm sản phẩm
 • Phân loại sản phẩm.
 • Quản lý file dữ liệu sản phẩm.

3.   Chức năng quản lý các yêu cầu của phần mềm CRM

 • Quản lý các yêu cầu của khách hàng.
 • Sắp xếp tìm kiếm các yêu cầu.
 • Phân loại các yêu cầu.
 • Quản lý file dữ liệu của từng yêu cầu.
 • Quản lý file hợp đồng

4.     Chức năng phân quyền của phần mềm CRM

 • Hệ thống phân quyền chi tiết cho từng nhân viên.
 • Tạo các nhóm phân quyền.

5.     Thống kê báo cáo

 • Cung cấp nhiều loại báo cáo có khả năng tùy chỉnh cao.

6.    Khả năng tích hợp của phần mềm CRM

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu trải nghiệm sự chuyên nghiệp mà phần mềm CRM mang lại.