Contact Center | Thiết Kế Website | SEO | Tổng đài điện Thoại

Tích hợp hệ thống

tich-hop-he-thong

Các dịch vụ tích hợp hệ thống và thiết bị mà TIT IS cung cấp bao gồm: Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ, dịch vụ triển khai các giải pháp ngân hàng, chứng khoán và viễn thông, các hệ thống thanh toán, giám sát v.v…